Upute i prijava sažetaka

OBAVIJEST: Rok za prijavu sažetaka produljen je do: 5.3.2024.

-

Prijavljivanje izlaganja, radionica ili okruglih stolova je moguće do 5.3.2024.. Nakon ovog roka neće biti moguće prijaviti izlaganje.
Prijavljeni radovi će biti recenzirani a prvi autor će biti obaviješten o odluci Programskog odbora o prihvaćanju rada do 10.3.2024..
U program i knjigu sažetaka uvrstit će se samo radovi prihvaćeni za izlaganje čiji autori uplate kotizaciju.

Budući da je broj radova koji će moći biti izložen ograničen, kako bismo omogućili što većem broju autora da izlože svoj rad, jedna osoba može biti prvi ili jedini autor u samo jednom radu.

Oblici sudjelovanja  - prijava sažetaka (3 kategorije)
Sudionici konferenciji mogu prijaviti usmeno izlaganje, radionicu i okrugli stol.

Upute za pripremu sažetaka:

  1. Opseg sažetka mora biti od 1.600 do 1.800 znakova, što ne uključuje naslov rada, ime autora i naziv institucije.
  2. Sažetak se upisuje u predviđeni prostor na stranici prijave sažetaka u kojeg nije moguće upisati više od 1800 znakova zajedno s razmacima.
  3. Sažetak empirijskog rada treba imati sljedeću strukturu: cilj istraživanja, metodologija, glavni rezultati, interpretacija i implikacije.
  4. Sažetak prijedloga za radionicu treba imati sljedeću strukturu: jasno izložen cilj, očekivane ishode za polaznike, glavne aktivnosti, imena voditelja radionice i maksimalni broj sudionika.
  5. Sažetak prijedloga za okrugli stol treba imati sljedeću strukturu: cilj, polazne teze, očekivane ishode i imena uvodničara te vrijeme predviđeno za uključivanje sudionika konferencije.
  6. Sažetak treba biti napisan na hrvatskom jeziku.
  7. Sažeci neće biti posebno lektorirani, već će biti objavljeni u obliku u kojem su predani.
 

Rok za prijavu: 5.3.2024.

Obavijest o prihvaćanju: 10.3.2024.

Za upite i nedoumice u vezi prijave rada i sažetka molimo kontaktirajte sazeci.supervizija@gmail.com

 
Tematske cjeline

 

IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU
Korištenjem, posjećivanjem i pregledavanjem ovih mrežnih stranica prihvaćate i suglasni ste s prikupljanjem osobnih podataka korisnika potrebnih za realizaciju naših usluga. Svugdje na našim stranicama, na mjestima prikupljanja podataka, raznim formama i obrascima, nalaze se objašnjenja o svrsi prikupljanja i korištenja osobnih podataka korisnika. Na našim mrežnim stranicama korisnici mogu ispunjavati upit ili rezervacijske forme gdje se također prikupljaju nužni podaci za realizaciju zatražene usluge. Korisnik nije nužan ispunjavati forme, ali ukoliko to učini dborovoljno pristaje na sve navedene uvjete prikupljanja osobnih podataka te korištenja istih u svrhu realizacije naših usluga. Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužne podatke o korisnicima potrebne za realizaciju naših usluga. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje usluga. Našim partnerima (npr.hotelijerima, prijevoznicima, avio kompanijama) dajemo samo nužne podatke potrebne za realizaciju njihovih usluga. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Podatke prikupljene na ovaj način nikada ne koristimo u promotivne svrhe. Podatke koje koristimo u promotivne svrhe prikupljamo isključivo putem npr. Newsletter forme gdje je korisnik upoznat u koju svrhu će se koristiti njegova email adresa.
Ukoliko  imate pitanja u vezi s navedenim ili želite s nama provjeriti stanje vaših osobnih podataka te ih ukloniti iz svih naših arhiva i zapisa, molimo vas kontaktirajte nas na email adresu gdpr@spektar-holidays.hr

 

IDI NA PRIJAVU SAŽETAKA