Kotizacije i smještaj

Registracija sudionika
Svi sudionici konferencije trebaju se registrirati u online sustav konferencije putem stranice za prijavu sudionika.

KOTIZACIJE

-

Kotizacija

Do 15.3.2024.

Član HDSOR-a ili DPP-a

250,00 EUR

Redovna kotizacija

275,00 EUR

Umirovljeni član HDSOR-a ili DPP-a

200,00 EUR

 

Kotizacija

Do 15.3.2024.

Od 16.3.2024. i na dan održavanja

Od 13.4.2024. i na dan održavanja

Član HDSOR-a ili DPP-a

250,00 EUR

350,00 EUR

Redovna kotizacija

275,00 EUR

350,00 EUR

Umirovljeni član HDSOR-a ili DPP-a

200,00 EUR

350,00 EUR

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.

Članovi HDSOR i DPP za uplatu povlaštene kotizacije moraju imati uplaćenu članarinu za 2023. godinu.

VAŽNO Umirovljenici moraju poslati potvrdu o umirovljeničkom statusu organizatoru na: alanka.barisic@spektar-holidays.hr

Kotizacija uključuje pristup svim aktivnostima na konferenciji, knjigu sažetaka u elektronskom obliku, osvježenje za vrijeme odmora, domjenak dobrodošlice i večernje druženje 11. travnja 2024 izvan hotela. Iznos kotizacije uključuje PDV.

 

SMJEŠTAJ

Rezervacija smještaja za ovaj događaj nije dostupna.

SMJEŠTAJ

-

Smještaj

Tip / Iznos

Popunjenost

Maistra City Vibes Hotel International

Jednokrevetna soba
130,00 EUR

Dvokrevetna soba
140,00 EUR (70,00 EUR po osobi)

POPUNJENO

Cijena smještaja je po sobi i uključuje noćenje s doručkom, PDV i boravišna pristojbu

Važno

Smještaj će biti potvrđen nakon primitka uplate.
Rok za prijavu i plaćanje: 20.3.2024.
Nakon ovog datuma nismo u mogućnosti garantirati raspoloživost smještaja.

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ