Dobro došli

Poštovane kolegice i kolege,

sa zadovoljstvom vas pozivamo na 5. hrvatsku konferenciju o superviziji koja će se održati od 10. do 12. travnja 2024. godine u Zagrebu. Konferenciju organizira Hrvatsko društvo za superviziju i organizacijski razvoj (HDSOR), Društvo za psihološku pomoć (DPP) te Sinapsa d.o.o.

Nakon šest godina tijekom kojih su se događale značajne promjene u našoj svakodnevnici, nastavljamo s našom tradicijom održavanja konferencija o superviziji, koja je prije čitavog desetljeća započela u Opatiji.

Ciljevi ovogodišnje konferencije su: (1) analizirati i podijeliti postignuća i izazove u provođenju supervizije te osnažujućim učincima supervizije, doprinosu supervizije kao obliku podrške, (2) razmijeniti iskustava o superviziji imeđu supervizora te između supervizora, supervizanata i rukovoditelja u socijalnoj skrbi, obrazovanju, pravosuđu, ustanovama i udrugama civilnog društva koji neposredno rade s korisnicima i (3) pružiti najnovije spoznaje o modelima i načinima rada, područjima djelovanja, i inovativnim pristupima u supervizijskoj praksi.

Na ovogodišnjoj konferenciji bit će zastupljene teme o osnažujućim učincima supervizije, supervizijskoj podrškci u vremenima promjene, novim modelima, novim područjima u superviziji, inovativnim pristupima u superviziji, identitetu supervizora i supervizije, očuvanju kvalitete supervizijom i u superviziji te o evaluaciji supervizijskih ishoda.

Konferencija je namijenjena supervizorima, supervizantima, svim stručnjacima pomažućih profesija koji djeluju u različitim sustavima, pružajući pomoć i podršku obiteljima, djeci, mladima, starima te posebno osjetljivim skupinama. Također, konferencija je namijenjena donositeljima odluka u javnim politikama, polaznicima poslijediplomskih studija iz područja društvenih i humanističkih znanosti te svima onima koji žele naučiti nešto više o superviziji.

Veselimo se vašem odazivu i nastavku ove tradicije s vama.

Prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Predsjednica Programskog odbora