Važni datumi

Zadnji rok za prijavu sažetaka: do 28.2.2024.

Potvrda autorima o prihvaćanju prijedloga: do 25.2.2024.

Redovna uplata kotizacije: do 15.3.2024.

Kasna uplata kotizacije i uplata na licu mjesta: od 16.3.2024.